Smarte løsninger

Veidekke bygger BREEAM EXCELLENT på Fantoft!

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende
miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.